جریمه نقدی برای مربی تیم استقلال خوزستان و بازیکن تیم پیکان

 مسابقه تیم های استقلال خوزستان و پیکان تهران در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر برگزار و از سوی فرشاد بختیاری زاده، مربی تیم استقلال خوزستان تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری درقبال بازیکن تیم حریف رخ داد. وی به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت یکسال محروم شد و باید 260 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر و از حیث محرومیت قطعی است.

مهرداد بایرامی، بازیکن تیم پیکان تهران به دلیل بدرفتاری در قبال مربی تیم حریف به پرداخت 260 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین یک جلسه رای تعلیقی دادنامه شماره 1135 مورخ 4 مهرماه بایرامی به محرومیت قطعی تبدیل شد. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

کمیته انضباطی