آخرین خبرها از تیم رسانه‌ای ایران در مرز لبنان و اسرائیل/ تیم ثریا مجوز داشت