افت قیمت ۶۰ میلیون تومانی یک خودروی مونتاژی؛ پراید، کوئیک، سمند، جک، هایما و فیدلیتی پرایم چند شد؟