هرکس خودرو وارداتی داشت ضرر کرد / افت شدید تا نیم میلیارد + جدول