ستاره فوتبال جهان در کدام کشور به اتاق عمل می‌رود؟