حسن روحانی پیام صادر کرد/ امروز شاهد فرصت‌سوزی‌ هستیم/ با غلبه اقلیت معضلات کشور حل نخواهد شد