مقام جهاد اسلامی: جنگ کنونی علیه غزه جنگ غرب به سرکردگی بایدن است