خبر مهم برای دانشجویان؛ هزینه آزادسازی مدرک افزایش یافت + جزییات