شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#میراث فرهنگی

چرا پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس باید در اولویت قرار گیرد؟

سرپرست مرکز میراث ناملموس کشور گفت: در شرایط امروز پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در مواجه با تغییرات اقلیمی باید در اولویت قرار گیرد.