تاکید رئیسی بر توقف فوری جنایات صهیونیست‌ها؛ عاملان و حامیان مورد محاکمه قرار گیرند