نامه پیشکسوتان استقلال به تاج و افشاریان: دعوای زرگری در باشگاه خاص، حواس‌ها را پرت نمی‌کند!