شهرخبر

اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت:

ساختارهای سازمان انرژی اتمی بر اساس استانداردهای جهانی است

ساختارهای سازمان انرژی اتمی بر اساس استانداردهای جهانی است

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ساختارهای سازمان انرژی اتمی بر اساس استانداردهای جهانی است.

به گزارش مشرق، محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در خصوص انتخاب سازمان انرژی اتمی به عنوان سازمان برتر از سوی سازمان استاندارد، گفت: اینکه سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی را به عنوان دستگاه برتر انتخاب کرده به دلیل آن است که ساختارهای انرژی اتمی کشورمان بر اساس استانداردها و معیارهای استاندارد جهانی است. به خاطر این انطباق‌ها بر معیارهای استاندارد جهانی، این سازمان از سوی سازمان استاندارد به عنوان سازمان برتر انتخاب شده و گواهی برتر به آن اعطا شده است.

وی در خصوص پیشرفت کار فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: فازهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال پیشرفت و توسعه است به گونه که در ابتدای کار دولت سیزدهم نیروهای کاری ما محدود بودند و حدود ۲۰۰ نفر فعالیت می‌کردند اما هم اکنون حدود ۳۰۰۰ نفر در حال فعالیت و توسعه پروژه‌ها مربوطه فعال هستند.