واکنش تند سید حسن خمینی به حمله موشکی اسرائیل به بیمارستان المعمدانی؛ جز با منطق قدرت و زور نمی‌توان سخن گفت