واکنش تند ایران به جنایت صهیونیست ها در بیمارستان غزه