واکنش تند سخنگوی وزارتخارجه به جنایت صهیونیست ها در بیمارستان غزه