خاک‌خوری تجهیزات در صنعت فولاد/ ضریب بهره‌برداری 8 درصد افت کرد