مسئولان امنیتی رژیم موقت: کمکهای کنونی آمریکا بی‌سابقه است