واکنش تند اسپانیا به ادعای اسرائیل: محکومیت جنایت جنگی حمایت از تروریسم نیست