ویدیو / دستگیری روزنامه‌نگار فرانسوی در جریان تظاهرات حامیان فلسطین