گفتگوهای فعال پوتین با رهبران خاورمیانه درباره اوضاع فلسطین/ آمریکا مقصر وضعیت کنونی است