واکنش تند دیپلمات کشورمان به تحلیل‌های شیطانی زلمی خلیلزاد