اولین قدم فروپاشی زودرس اسرائیل جنگ غزه است؛ همه شاهد قوس صعود انقلاب برابر قوس نزول جبهه استکبار هستند