افت و خیز قیمت ها در بازار خودرو | کوئیک، پژو، سمند، هایما، جک و چری تیگو چند شد؟