تاج رئیس سازمان لیگ فوتبال را منصوب کرد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس سازمان لیگ فوتبال منصوب شد.

طی حکمی از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند به عنوان رییس سازمان لیگ فوتبال منصوب شد.

در حکم تاج به بهاروند آمده است:

«جناب آقای حیدر بهاروند؛ نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به استناد بند یک ماده ۱۵ اساسنامه سازمان لیگ فوتبال به موجب این ابلاغ به سمت رئیس سازمان لیگ فوتبال کشور منصوب می شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت تان، شاهد ارتقا بیش از پیش فوتبال کشور باشیم.از خداوند منان آرزوی توفیق روز افرین جنابعالی را مسئلت دارم.»