کتاب «مجنون من لیلی است» رونمایی شد/ رنج‌های زندگی همسران شهدا در سایه مانده است