شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#همایون#پاییز#کنسرت

ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان

ناصر جعفری

نخستین کنسرت پاییز ارکستر ملی ایران با عنوان پاییزان به رهبری همایون رحیمیان شامگاه ۲۰ مهر ماه با اجرای قطعاتی از جواد معروفی، حسین دهلوی و روح اله خالقی میزبان در تالار وحدت برگزار شد.

ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیانارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان