تلاش آمریکا و انگلیس برای انتقال تروریست‌ها به شمال افغانستان