راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین روز جمعه در تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود