واکنش تند اردوغان به ورود ناو هواپیمابر آمریکایی به منطقه