واکنش تند باشگاه سپاهان به روایت یک خبرگزاری؛ با دشمنان قسم‌خورده کشور همکار شده‌اید!