شوک بزرگ حمله حماس به اسرائیل به عربستان و دموکرات ها به روایت سردار رشید /بی تردید موفقیت نظامی حماس به حساب ایران گذاشته می شود