نتانیاهو: روزهای سختی پیش رو داریم | این جنگ مدت زمانی به طول خواهد انجامید