رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان درباره اوضاع کنونی در فلسطین