ویدئو | جمع‌آوری 3400 معتاد متهاجر/ امکانات باشد 3 روزه مابقی هم جمع‌آوری می‌شوند

به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: از ۸۰۰۰ معتاد متجاهر در غرب استان، ۳۴۰۰ نفرشان جمع‌آوری شده‌انند. اگر بسترها فراهم شود ۳روزه بقیه هم جمع‌آوری می‌شوند.