بورس به خاک و خون کشیده شد! / ریزش ۵۱ هزار واحدی شاخص کل!