خودروسازان چینی را در این وضعیت می توان به عنوان روزنه امید در نظر گرفت اما نباید فراموش کرد که همکاری با خودروسازان تراز اول چینی در زمینه تولید خودروهای برقی همانند دیگر برندهای آسیایی و اروپایی در شرایط تحریمی ممکن نیست.

بنابراین خودروسازان در این شرایط به ناچار باید به سمت خودروسازان درجه دوم و سوم چینی بروند و این همکاری می تواند دردسرهای برای خودروسازان ایرانی داشته باشد.

این احتمال وجود دارد که خودروسازان چینی به همکاری با شرکای ایرانی خود به چشم آزمون و خطا نگاه کرده و به دنبال تولید محصولاتی به صورت آزمایشی در ایران باشند، خودروهایی که هنوز امتحان خود را پس نداده اند. بنابراین این اتفاق را می توان تله چینی در مسیر تولید محصولات برقی توسط خودروسازان ایرانی قلمداد کرد.

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در گفت و گو با «ویراژ» از چالش همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای چینی برای تولید محصولات روی پلتفرم های برقی می گوید.