با این پیتزا می‌توانید موادغذایی که بچه‌ها دوست ندارند را به آنها بخورانید