واکنش تند احمد مسعود به ادعای یک رسانه صهیونیستی | جز یک دروغ، یک توطئه و یک خبر مغرضانه بیش نیست