سوریه و روسیه پایگاه‌های تروریست‌ها را بمباران کردند