درخواست ترکیه از آمریکا برای توقف همکاری با تروریست‌ها در سوریه