درگیری بازیکنان دو تیم بسکتبال ایران و عربستان

درگیری بازیکنان دو تیم بسکتبال ایران و عربستان در کوارتر دوم که منجر به استفاده از ویدئو چک و درنهایت پنالتی به سود عربستان اعلام شد.