تصویر جدید از بمباران مواضع تروریست‌ها توسط سوری‌ها