پیام رئیسی به بشار اسد؛ مسئولیت حمله در دمشق متوجه حامیان خارجی تروریست‌ها است