انتقام سوریه از حمله خونین به دانشکده افسری/ مواضع تروریست‌ها بمباران شد