سرمربی بعدی استقلال کیست؟/ نام ۴ گزینه به میان آمد