فوری/احمدی نژاد گذرنامه اش را پس گرفت /او راهی گواتمالا می شود؟