کودتا در کنگره با خنجر از پشت دموکرات‌ها؛ نمایندگان جمهوری‌خواه چگونه رئیس خود را سرنگون کردند؟ +فیلم