شهرخبر

اختصاصی اقتصاد 100 / مدیران ناتوان در میدان خدمت قرار نگیرند

هشدار عضو فراکسیون روحانیون مجلس: انگ بی عرضگی به صلاح کشور نیست

اقتصاد 100 - عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:نظریه پردازی و حرف زدن با میدان اجرا و عمل فرق می کند،اینکه بگوییم مسئولین بی عرضه وبی کفایت هستند را نفی نمی کنم اما نباید هرکسی انگ بزند چون به صلاح کشور نیست.

هشدار عضو فراکسیون روحانیون مجلس: انگ بی عرضگی به صلاح کشور نیست

مجید ناصری نژاد عضو کمیسیون انرژی و نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی  در واکنش به سخنان علیرضا پناهیان، در مورد بی‌عرضگی مسئولین و ناتوانی‌ آنان به اقتصاد 100 گفت: بسیاری تا زمانی که خارج از دایره اجرا هستند مدعی انجام امورمی باشند اما وقتی در میدان عمل قرارمی گیرند نمی توانند حرفهایی که می زدند را جامه عمل بپوشانند.

وی تصریح کرد: بنابراین حرف زدن با میدان اجرا و عمل متفاوت است، البته اینکه بگوییم برخی بی عرضه وبی کفایت هستند را نفی نمی کنم ولی  نباید هرکس هر جا نشست انگ بی عرضگی بزند چون این سخنان به صلاح وضعیت فعلی کشور نیست.

نمایندگان شادگان با اشاره به اینکه مسئولین درکشوراز طرق مختلف انتخاب می شوند گفت: اداره کردن کشوردر شرایطی که سخت ترین تحریم های دهه اخیر وضع شده و موزانه شدیدی میان آمریکا با ایران وجود داد ، و یا مواجهه با حوادث غیرمترقبه و مشکلات اقلیمی، کار دشواری است لذا باید تلاش کنیم مدیران ناتوان در میدان خدمت قرار نگیرد.

عضوکمیسیون انرژی افزود:البته مجلس گلایه مندی نسبت به عملکرد برخی مدیران دارد اما اینکه بگویم مسئولین بی عرضه و ناتوان هستند واقعا تضعیف است و بهتر است به جای تخریب با یکدیگر همکاری کنیم.