بیست‌و‌چهارمین کنگره ملی دانشجویان علوم پزشکی کشور آغاز شد