تصویری خاص از مازیار لرستانی در کنار رسول خادم و پرویز پرستویی